Udgivet d. 9. maj 2022

Ukraine: Opholdstilladelse efter særlov indgår ikke i beregning af tidsubegrænset opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen har meddelt, at ophold efter særloven ikke indgår i beregningen af lovligt ophold, som er en betingelse for at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse.

For at få tidsubegrænset opholdstilladelse skal udlændingen opfylde en række betingelser. Betingelserne for tidsubegrænset opholdstilladelse kan findes på Ny i Danmark.

I udlændingelovens § 11 findes bestemmelsen om tidsubegrænset (varigt) ophold, hvorefter alene opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7-9 f, §§ 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.), kan danne grundlag for en senere ansøgning om tidsubegrænset ophold. Idet bestemmelsen ikke henviser til særlovens bestemmelser om midlertidigt ophold, indgår ophold efter særloven ikke i beregningen af lovligt ophold.  

Det bemærkes, at fodermestre og driftsledere gives arbejds- og opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 9 og praktikanter efter udlændingelovens § 9 k. Lovligt ophold i Danmark som fodermester, driftsleder eller praktikant tæller således med i beregningen af lovligt ophold.  

Det fremgår af opholdstilladelsen, hvilken lovbestemmelse opholdet er givet efter.

Vi arbejder på at afklare, hvad baggrunden er for ikke at ændre reglerne om tidsubegrænset ophold i forbindelse med særloven.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.