Udgivet d. 15. september 2021

Uddannelse gør bestyrelsesarbejdet professionelt

ALT-HR udbyder sammen med Erhvervsakademi Aarhus samt AROS BOARD uddannelse i grundlæggende bestyrelsesarbejde. Cheføkonom ved Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, Jens Schjerning, er selv i gang og hans anbefalinger er klare: Tag uddannelsen. Den øger forståelsen betydeligt.

Antallet af eksterne bestyrelsesposter i små- og mellemstore virksomheder, herunder også landbrugsvirksomheder, er i massiv fremgang. Det sker som følge af en udbredt accept af, at input udefra kan have stor betydning for virksomhedens udvikling.

Nu udbyder ALT-HR i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og AROS BOARD en bestyrelsesuddannelse med fokus på det grundlæggende bestyrelsesansvar. Forløbet fordeler sig over 4 moduler med start 11. oktober 2021 og afsluttes med eksamen 22. november 2021.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til dig der allerede sidder i, eller ønsker at sidde i, et professionelt gårdråd eller en bestyrelse – både yngre og mere erfarne.

 

Ikke for sjov

Cheføkonom Jens Schjerning, Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, er en erfaren mand i bestyrelsessammenhæng. Han sidder med i fem bestyrelser både i og udenfor landbrugsbranchen.

”Jeg valgte sidste år at tage en bestyrelsesuddannelse for at lære mere om, hvad min rolle reelt er i en bestyrelse. Hvad er det juridiske ansvar, forsikringsforhold, formalia osv.? Det er jo ikke for sjov, man er bestyrelsesmedlem,” siger Jens Schjerning.

Han oplever, at uddannelsen gør bestyrelsesarbejdet mere professionelt i takt med, at forståelsen for, hvorfor man gør bestemte ting i bestyrelsessammenhæng, vokser.

”Det er yderst givtigt, og jeg oplever, at en direktion bliver stærkere ved at have en aktiv, opbakkende bestyrelse bag sig”, siger han og tilføjer, at uddannelsesforløbet for ham også har tilføjet et solidt netværk af selvstændige, der forstår at få en virksomhed til at gro.

 

Gør det rigtigt fra dag 1

Han vil uden tvivl anbefale andre, der er på vej ind i bestyrelseslokalet, at sætte gang i lignende uddannelse.

”Man kan lige så godt gøre det rigtigt fra dag 1. Også hvad angår forretningsorden, honorarpolitik, hvornår det er fornuftigt at skifte ud i en bestyrelse og meget andet. Alt det falder logisk på plads i løbet af uddannelsen,” siger Jens Schjerning.

Grundlæggende bestyrelsesuddannelse

Uddannelsesforløbet giver uundværelige og relevante værktøjer, som gør dig bedre til at

  • Forstå det særlige i bestyrelsesarbejdes processer
  • Forstå samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelse og direktion
  • Varetage professionelt bestyrelsesarbejde

Forløbet starter 11. oktober. Der er fire uddannelsesdage, der finder sted i Aabenraa, med afsluttende eksamen 22. november.

Læs mere her.