Udgivet d. 16. december 2021

Nu kan du igen søge dagpengerefusion ved fravær pga. COVID-19

Den 23. november 2021 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at indgå i en aftale, som både hjælper lønmodtagere såvel som arbejdsgivere, hvis ansatte må blive hjemme på grund af COVID-19.

Hvem kan søge dagpengerefusion?

Virksomheder kan igen søge refusion for medarbejdere

  • der må blive hjemme på grund af COVID-19 sygdom
  • der ikke er vaccinerede og er nære kontakter
  • eller har syge, smittede eller hjemsendte børn.

Til forskel fra sidste omgang, hvor man kunne søge dagpengerefusion, kan dine medarbejdere med børn nu allerede få barselsdagpenge fra første dag, de har hjemsendte børn. Det betyder, at de slipper for at skulle bruge omsorgsdage eller 1. og 2. barns sygedage.

Tilsvarende gælder for selvstændige.

Der er ikke ret til tidlig refusion/sygedagpenge, hvis medarbejderen eller den selvstændige har symptomer uden at teste positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller fraværet skyldes senfølger/eftervirkning efter covid-19.

 

Hvad indebærer dagpengerefusionen?

Som arbejdsgiver får du med den nye aftale ret til refusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er dokumenteret smittet med COVID-19.

Derudover er der ret til refusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der, efter sundhedsmyndighedernes anbefaling, skal gå i selvisolation, mens de afventer resultatet af de anbefalede to tests i overensstemmelse med de enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Vær opmærksom på, at det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

 

Hvornår gælder det fra?

Loven trådte i kraft 16. december 2021, og ordningerne gælder med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Hjælp til at søge? Kontakt os her