Udgivet d. 16. august 2022

SIRI ændrer krav til praktikanter på det grønne område

Der er ikke væsentlig mangel på praktikpladser på landbrugs-, jordbrugs- og veterinærområdet, så landmænd kan frit søge praktikanter fra udlandet.

Der kan igen frit søges efter praktikanter indenfor landbrugs-, jordbrugs- og veterinærområdet. Her er der nemlig ikke alligevel væsentlig mangel på elev og lærepladser, lyder det fra SIRI.

SIRI har tidligere meldt ud, at det forelå væsentlig mangel på elev og lærepladser i alle brancher inden for det grønne område (landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet), og at alle ansøgninger derfor bl.a. skulle vedlægges en tro og love erklæring fra praktikstedet på, at de opfylder kravet om ansættelse eller forsøgt ansættelse af elever eller lærlinge via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal.

Ny data viser imidlertid, at der i det indeværende år kun er væsentlig mangel på elev- og lærepladser indenfor gartneri- og skovbrugsområdet. Så det er kun indenfor disse områder, at praktikstedet skal vedlægge ansøgningen en underskrevet erklæring om enten:

  • at have en elev eller lærling fra de danske erhvervsuddannelser ansat eller 
  • inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse, at have søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktinfo her.