Udgivet d. 18. marts 2022

Særloven for ukrainske flygtninge – hvad betyder den i praksis?

Særloven for ukrainske flygtninge er vedtaget af Folketinget. Loven giver ukrainere adgang til arbejdsmarkedet og skoler.

 

Særloven for ukrainske flytninge gælder alle, der er flygtet fra Ukraine siden 24. februar 2022. Med loven er der åbnet for muligheden for at få lovligt ophold i Danmark, at arbejde og at have adgang til sundhedsydelser samt undervisning m.m.

I din virksomhed kan du således ansætte ukrainske flygtninge, hvis der er interesse for at arbejde i landbruget, under danske vilkår. De sidestilles således med danske statsborgere.

Dog er det vigtigt, at arbejdet først påbegyndes, når opholdstilladelse meddeles. De ukrainske flygtning må altså ikke arbejde, så længe de er i Danmark som asylsøgere eller som turister, hvis de vælger dette. De skal først ind hos Udlændingestyrelsen i Næstved, Aalborg, Aarhus eller Odense og søge opholdstilladelse under særloven. Så får de arbejdstilladelse, CPR-nr. mm.  

Det kan du læse mere op på Ny i Danmark.

De nuværende fodermestre og praktikanter, der tidligere er kommet hertil fra Ukraine, kan vælge om de ønsker at komme under særloven. Det gælder også, hvis deres opholdstilladelse udløber. I den forbindelse bør arbejdsgivere ikke forringe de ansattes eksisterende vilkår.

Kommunen skal desuden tilbyde nyankomne ukrainske flygtninge danskundervisning.

Særloven er gældende til 17. marts 2024.