Udgivet d. 24. februar 2022

Regulering af løn for fodermestre

Ifølge SIRI vil der pr. 1. marts 2022 ske en regulering af den månedlige løn for fodermestre. Også satser for overarbejde vil blive reguleret. Ikrafttrædelse sker for alle ansøgninger indgivet efter 1. marts 2022.

 

Jf. Jordbrugsoverenskomsten vil der ske en lønstigning for fodermestre pr. 1. marts 2022. Dette er en normal lønstigning, som sker hvert år både på lønsiden samt på satser for overarbejde med ikrafttrædelse for alle ansøgninger indgivet efter 1. marts 2022.

Dette betyder således, at der pr. 1. marts 2022 vil ske en regulering af den månedlige løn for fodermestre, som herefter vil udgøre 29.627,69 kr. inklusive eller eksklusive pensionsbidrag.

Satserne for overarbejde bliver også reguleret og vil fra 1. marts 2022 udgøre følgende: 197,92 kr. i timen for de første to timer efter normal daglig arbejdstids ophør og 271,28 kr. i timen for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage eller afspadsering i forholdet 1:1,3 for de første to timer efter normal daglig arbejdstids ophør og i forholdet 1:1,8 for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage.

Det skal understreges, at honorering af overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender skal lægges oven i minimumslønnen for fodermestre.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os hos ALT-HR.