Udgivet d. 1. februar 2022

Praktikanter må nu være her i 18 måneder

HR- og rekrutteringsrådgiver Frida Søllingvraa hilser det velkommen, at unge fra 3. lande kan forlænge deres ophold her i Danmark med virkning fra i dag.

Med virkning fra i dag 1. februar er det muligt for praktikanter fra lande uden for EU at være i praktik på et dansk landbrug i 18 måneder mod hidtil 12 måneder.

Det er udlændinge- og Integrationsministeren, som har ændret Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører, hvilket betyder at udenlandske praktikanter fra 3. lande inden for det grønne område kan være i praktik i op til 18 måneder.

 

Giver god mening

Efter de regler, der hidtil har været gældende, kan en praktikant inden for det grønne område være i praktik i op til 12 måneder i Danmark. De nye regler gør det muligt at øge opholdet med et halvt år, og det glæder Frida Søllingvraa, HR- og rekrutteringsrådgiver i ALT-HR under LandboSyd.

"Landbrug & Fødevarer har længe presset på for en forlængelse, da det giver god mening for alle parter. Landmændene kan arbejde mere langsigtet, og praktikanterne kan gå mere i dybden med faget. De kan dermed hente mere viden med fra Danmark, når de skal tilbage og arbejde eller være selvstændig i hjemlandet,” siger Frida Søllingvraa.

I Landbrug & Fødevarer siger viceformand Lone Andersen til Landbrugsavisen, at der også arbejdes for at rekruttere flere til landbruget og at gøre erhvervet mere attraktivt for de unge.

 

Nye regler fra i dag

Fra i dag vil ansøgningen blive behandlet efter de nye regler. Det gælder også, hvis ansøgningen er indgivet før denne dato, men fortsat er verserende. Hvis man ønsker at søge om ophold i 18 måneder, skal dette angives, og en gyldig kontrakt for hele opholdsperioden vedlægges.

De unge, der allerede har en opholdstilladelse og ønsker denne forlænget op til 18 måneder, kan ansøge om forlængelse, og det kan tidligst ske tre måneder før udløb af den nuværende tilladelse.

 

Kontakt os her, hvis du ønsker at høre nærmere.