Udgivet d. 8. februar 2021

Pligt til at sikre Covid-19 test af indrejsende arbejdskraft

Arbejdsgivere, der beskæftiger indrejsende arbejdskraft fra udvalgte lande, regioner og områder, skal nu ifølge ny lov sørge for, at disse medarbejdere testes for Covid-19 efter indrejse i Danmark.

Som arbejdsgiver kunne du tidligere pålægge dine ansatte at blive testet for Covid-19, hvis der var saglig begrundelse for det. Nu skal du som arbejdsgiver til en række personer og persongrupper ifølge ny lov sørge for, at indrejsende medarbejdere bliver PCR-testet efter indrejse i Danmark.

Loven stiller krav om, at arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra nærmere bestemte lande, regioner eller områder, skal sørge for, at den tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for Covid-19 efter indrejse i Danmark. Yderligere stilles krav om, at arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdskraft fra de pågældende områder, skal sørge for at blive PCR-testet for Covid-19 efter indrejse i Danmark. 

Arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at indrejsende arbejdskraft er blevet PCR-testet efter indrejse – og du skal også udarbejde en plan for Covid-19 test for din indrejsende arbejdskraft.

Du kan som arbejdsgiver i kraft af den almindelige ledelsesret ret til at bede dine ansatte oplyse, hvilket land de er indrejst fra. 

Regler om tidspunkt for, hvornår Covid-19 testen skal foretages efter indrejse, vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Loven gælder i første omgang indtil den 1. juli 2021.

Vi vil holde dig opdateret, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.