Udgivet d. 4. februar 2021

Pause i opholdstilladelser til praktikanter

Fra 3. februar og frem til 1. marts 2021 vil SIRI ikke tildele nye opholdstilladelser til studerende, praktikanter og au pairs fra tredje lande i Danmark.

Landmænd, der har udenlandske praktikanter, skal være opmærksomme på, at der i februar måned ikke uddeles nye opholdstilladelse til praktikanter på det grønne område. Det skyldes situationen med Covid-19.

Restriktionerne betyder, at nye ansøgninger på praktikantordningen og ansøgninger, der er under behandling, vil blive afvist af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Gebyr, der er blevet betalt for indgivelse af en ansøgning tilbagebetales, hvis der gives afslag på baggrund af restriktionerne.

Hvis en udenlandsk praktikant har modtaget sin opholdstilladelse inden 3. februar, men endnu ikke er rejst til Danmark, må vedkommende gerne rejse ind i Danmark. De nye restriktioner gælder ikke for øvrige ordninger såsom fodermestre eller driftsledere.

Landbrug & Fødevarer har sammen med 3F og GLS-A anmodet udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om at forlænge opholdsperioden for de praktikanter, der allerede er i Danmark.

”Vi følger det tæt og er klar til at hjælpe dem, der har spørgsmål – og vi opdaterer, så snart vi ved mere,” siger direktør for ALT-HR, Dennis Calender.

Kontakt rekrutteringsrådgiverne Olesya Yermolenko på 2025 7066, oly@althr.dk eller Sara Macedo på 6114 8712, sma@althr.dk