Udgivet d. 14. april 2021

Pause i opholdstilladelse til praktikanter er atter forlænget

FORLÆNGET TIL OG MED 21. APRIL 2021: Grundet Covid-19 vil SIRI midlertidigt ikke meddele opholdstilladelse efter studie, praktikant- og au pair-ordningen mm. SIRI har udfordringer med at overholde servicemål.

Som følge af COVID-19 situationen udstedte Udlændinge- og integrationsministeriet den 2. februar 2021 en bekendtgørelse, der betød, at der ikke gives opholdstilladelse til visse typer ophold i Danmark, medmindre ansøgeren allerede har lovligt ophold på baggrund af en opholdstilladelse og befinder sig her i landet.

Dette midlertidige tiltag, som har været gældende fra den 3. februar 2021, er nu blevet forlænget til og med den 21. april 2021.

SIRI har også fortsat svært ved at overholde servicemålene. Det betyder, at vi hos ALT-HR ikke kan komme videre i vores arbejde med at søge tilladelser for vores kunder.

Servicemålene angiver, hvor lang tid en ansøger må forvente at skulle vente på en afgørelse på opholds- og arbejdstilladelse. Servicemålet regnes fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse, til ansøgningen er afgjort. Servicemålene for behandlingen af ansøgninger varierer mellem 1 og 3 måneder, afhængig af sagstypen.

Se SIRIs servicemål

SIRI har fortsat udfordringer med at overholde servicemålene. Det skyldes navnlig, at udbruddet af coronavirus medførte en delvis nedlukning af SIRI i foråret 2020, hvorfor de nu har et stort antal sager under behandling. Hos SIRI meddeler de, at de arbejder målrettet på at kunne afgøre ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse hurtigst muligt, men som ansøger eller arbejdsgiver må du desværre forvente en længere sagsbehandlingstid.