Udgivet d. 8. oktober 2021

Opdateret skøn for SIRIs sagsbehandlingstider i 2021

SIRI har stadig store udfordringer med lange sagsbehandlingstider på en række områder, skriver Styrelsen for International Rekruttering og Integration( SIRI) på nyidanmark.dk. Se de forventede sagsbehandlingstider her.

 

SIRI har stadig store udfordringer med alt for lange sagsbehandlingstider på en række områder.

I maj 2021 udmeldte SIRI et skøn over forventede sagsbehandlingstider med udgangen af 3. kvartal 2021. SIRI vurderer nu, at de tidligere udmeldte forventninger på flere områder ikke er realistiske for de ansøgninger, der er indgivet ved udgangen af 3. kvartal.

Det skyldes både, at udfordringerne med SIRIs forlængede sagsbehandlingstid har vist sig sværere at løse end forventet, og at der på nogle områder i den seneste periode er kommet væsentligt flere ansøgninger end forudsat (særligt Fast-track).

 

Forventede tider

SIRI har nedenfor opstillet opdaterede intervaller for de forventede sagsbehandlingstider for ansøgninger, der indgives primo 4. kvartal og resten af året.

 

 

  Forventet sagsbehandlingstid for hovedparten
  af ansøgere, 4. kvartal 2021 (1)

Fast-track 

  1-2 måneder

Beløbsordningen alm. (2)

  3-4 måneder

Landbrug (fodermestre og driftsledere)

  1-2 måneder

Praktikanter (landbrug mv.)

  2-3 måneder

Øvrige erhvervsordninger (3)

  1-4 måneder

Forskere og gæsteforskere

  1-2 måneder

Studerende 

  2 måneder

Ph.d.

  1 måned

Au-pair

  3 måneder

 

De forventede sagsbehandlingstider ovenfor betyder, at sagsbehandlingstiderne fortsat er for lange. SIRI vil i den kommende tid bl.a. øge antallet af medarbejdere på erhvervsområdet yderligere med henblik på at nedbringe sagskøen. Der er i trepartsaftalen om arbejdskraft af 6/10-2021 blevet bevilliget 12 millioner kroner til SIRI, som netop skal sikre de fornødne ressourcer til at sænke sagsbehandlingstiden for udenlandsk arbejdskraft. Sagsbehandlingstiden forventes generelt at blive forbedret i løbet af 4 kvartalet og udviklingen forventes med den netop vedtagne 'saltvandsindsprøjtning' at fortsætte i 2022 frem mod en normalisering af sagsbehandlingstiderne i løbet af 2022.

 

Medfølgende familier

Ansøgninger fra medfølgende familier håndteres som udgangspunkt samtidig med arbejdstagerens ansøgninger eller hurtigst muligt derefter. I den aktuelle situation har SIRI imidlertid særlig fokus på hurtigere afgørelser til gruppen af arbejdstagere mv. Derfor er der ikke opstillet et særskilt skøn for sagsbehandlingstiden for medfølgende ægtefæller. Den prioritering betyder tilsvarende, at sagsbehandlingstiden for forlængelsessager kan være længere end normalt.