Udgivet d. 11. maj 2022

Nyt lovforslag forbedrer ordning for udenlandske praktikanter

Hvis nyt lovforslag vedtages, vil udenlandske praktikanters retsstilling blive styrket. Opholdstilladelse som praktikant på det grønne område betinges af, at praktikstedet har ansat eller forsøgt at rekruttere elever og lærlinge under erhvervsuddannelse.

Regeringen har nu fremsat et lovforslag, der kan forbedre ordningen for udenlandske praktikanter. Det forudsætter en ændring af udlændingeloven og indeholder disse hovedpunkter:

 

Betinget praktikantopholdstilladelse inden for det grønne område

Det skal fremadrettet være et krav, at praktikstedet skal have ansat eller forsøgt at rekruttere elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, hvis der er væsentlig mangel på lærepladser inden for branchen. Praktikstedet skal underskrive en erklæring om at de tre måneder forud har søgt elever og lærlinge under erhvervsuddannelse via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal. 

 

Bistand fra Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser til udgående kontrol 

Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser skal kunne bistå Styrelsen for International Rekruttering og Integration på kontrolbesøg hos praktiksteder, der har en udlænding ansat med en opholds- og arbejdstilladelse indenfor området. 
Bistanden vil bestå i, at stille udlændingen og praktikstedet spørgsmål fx om praktikantens opgaver og løn.

 

Klageadgang 

Udenlandske praktikanter kan i dag ikke klage til et fagligt udvalg, hvis der opstår tvister med praktikstedet i forbindelse med deres praktikophold.
I lovforslaget foreslås blandt andet, at udenlandske praktikanter på det grønne område fremadrettet vil kunne klage til Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, hvis der opstår tvister og uenigheder mellem den udenlandske praktikant og praktikstedet i forbindelse med praktikantens praktikophold. Det kan eksempelvis være en tvist omkring løn- og ansættelsesforhold eller oplæringsforholdene på praktikstedet.

 

Kontakt gerne ALT-HR, hvis du ønsker mere information om dette. Du finder vores kontaktoplysninger her.