Udgivet d. 29. september 2021

Nye lønforhold for udenlandske fodermestre og driftsledere

Information vedr. nye lønforhold for udenlandske fodermestre og driftsledere fra lande udenfor Norden og EU/EØS. De nye lønsatser gælder for ansøgninger indgivet fra 1. oktober 2021.

3F og GLS-A offentliggør nye lønsatser og ansættelsesvilkår for udenlandske fodermestre og driftsledere. De Regionale Arbejdsmarkedsråd anser de nedenfor angivne vejledende lønniveauer som minimum til opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsledere inden for landbruget. De nye lønsatser gælder for ansøgninger indgivet fra 1. oktober 2021.

Fodermestre

  • Samlet løn inkl. eller ekskl. pensionsbidrag udgør mindst 28.757,68 kr. / md
  • Ingen forskel på, om fodermesteren modtager pensionsbidrag som en del af lønnen eller ej.
  • Der er ikke længere regionale forskelle i de vejledende lønniveauer.
  • Overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender skal honoreres, hvilket skal lægges oven i minimumslønnen for fodermestre.

 

Driftsledere

  • Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes med udgangspunkt i, at driftslederens arbejde er omfattet af funktionærloven.
  • Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes individuelt og skal afspejle det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen.
  • Udgangspunkt: Lønnen overstiger niveauet for en faglært landbrugsmedarbejder.
  • Lønnen skal være højere end 28.757,68 kr. / md
  • Hvis SIRI er i tvivl, vil sagen sendes i høring hos Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Hvis du har spørgsmål hertil, så kontakt gerne din HR-rådgiver hos ALT-HR.