Udgivet d. 26. februar 2021

Nye krav til arbejdsgivere om PCR-test af tilrejsende arbejdskraft

Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdskraft skal du sørge for, at dine ansatte PCR-testes for covid-19 efter indrejse til Danmark, og du skal udarbejde en skriftlig plan for PCR-testen.

Der er indført nye skærpede krav til test af tilrejsende, som kommer til Danmark for at arbejde. De nye regler indebærer, at der nu er krav om tre covid-19-test og op til 10 dages isolation uden for arbejdstid for tilrejsende arbejdskraft.

 

Isolation og tre tests

Tilrejsende arbejdskraft skal gå i isolation i 10 dage. De kan dog bryde isolationen, mens de udfører deres arbejde. Uden for arbejdstiden skal de være i isolation. Isolationen ophæves, når de har fået en negativ PCR-test taget i et bestemt tidsrum:

Tilrejsende arbejdskraft skal have 3 test

  • Første test skal tages maksimalt 24 timer før indrejse
  • Anden test skal tages maksimalt 24 timer efter indrejse
  • Tredje test skal tages tidligst 48 timer og senest 96 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark. Denne test skal være en PCR-test. Hvis PCR-testen er negativ, kan arbejdstager bryde sin isolation uden for arbejdstid.

 

Krav til arbejdsgiver

Som arbejdsgiver til tilrejsende arbejdstagere skal du sørge for, at disse ansatte får foretaget den tredje test rettidigt.

Du skal også som arbejdsgiver udarbejde en skriftlig plan for den tredje covid-19 test (PCR) af de tilrejsende arbejdstagere. Arbejdstilsynet har lavet forslag til en skabelon, der kan bruges til denne plan.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om du som arbejdsgiver har udarbejdet denne plan. Som arbejdsgiver skal du også kunne fremvise dokumentation for PCR-test af ansatte samt undtagelser for testkravet.

 

Kontakt gerne din HR-rådgiver for mere information.