Udgivet d. 26. februar 2021

Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker

Fra slutningen af marts kan små, private virksomheder søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne.

Der er 105 mio. kroner om året fra 2021-2023 i en ny pulje, der skal anvendes til projekter til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker. Små private virksomheder kan bl.a. søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft samt reducere risici for arbejdsulykker.

Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger i marts. Små virksomheder med max. 50 ansatte kan søge.

 

Nemt at søge

Pengene uddeles efter et først-til-mølle-princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud. Der kan søges løbende, så det er nemt for de små virksomheder. Virksomhederne kan få tilskud til konsulentbistand til udfyldelse af ansøgningsskema og afrapportering af projekter.
Det er på Arbejdstilsynets hjemmeside, at ansøgerne vil finde vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på støtteværdige indsatser og aktiviteter, når der åbnes for ansøgning sidst i marts.

 

Maks. en halv mio.

Ansøgere kan maksimalt modtage 500.000 kr. i støtte pr. projekt, og der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Dog skal EU’s regler om de minimis støtte være overholdt. Der gives kun tilskud til eksterne konsulenter/rådgivere og ikke tilskud til virksomhedens interne rådgivere eller øvrige lønudgifter.

 

Kontakt os for mere info om ansøgning og tidsfrister.