Udgivet d. 13. juni 2022

Ny praktikantaftale er vedtaget

Folketinget har vedtaget ny lov, der ændrer praktikantområdet i landbruget på flere områder. De nye regler træder i kraft 1. juli 2022.

 

 

Den nye praktikantordning betyder blandt andet, at udenlandske praktikanter nu kan opholde sig i Danmark i 18 måneder frem for 12, hvilket gavner praktikanternes uddannelse og dermed giver landbruget nogle endnu dygtigere praktikanter.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

”Vi er rigtig glade for, at loven nu er vedtaget, da den sikrer endnu bedre uddannelsesmuligheder for praktikanterne og også gavner erhvervet som helhed både nu og på sigt,” siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen.

Ifølge L&F får udenlandske praktikanter med den nye aftale desuden mulighed for at klage til det faglige udvalg, og tilsynet med praktikanterne styrkes, så besøgene fremover foretages af SIRI og parterne bag aftalen; L&F, GLS-A og 3F, i fællesskab.

Herudover vil loven sikre bedre muligheder for danske landbrugselever at få en praktikplads. Loven stiller krav om, at praktikantansøgninger inden for det grønne område indgivet fra d. 1. juli betinges af, at praktikstedet har ansat eller søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse, såfremt der er væsentlig mangel på lærepladser inden for branchen.

Derfor skal ansøgninger indgivet fra d. 1. juli 2022, inden for brancher med væsentlig mangel på lærepladser, vedlægges en underskrevet erklæring fra praktikværten om, at have en elev eller lærling fra de danske erhvervsuddannelser ansat, eller inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse, at have søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse.

Praktikværterklæringen samt en oversigt over hvilke brancher der oplever væsentlig mangel på lærepladser vil kunne findes på www.nyidanmark.dk forud for ændringernes ikrafttræden.

 

Om den nye praktikantordning

  • Træder i kraft 1. juli 2022.
  • Udenlandske praktikanter får mulighed for at opholde sig i Danmark i 18 måneder frem for de tidligere 12 måneder til gavn for både den enkelte praktikant og landmanden.
  • L&F arbejder for, at danske landmænd altid har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Gode rammer for uddannelse af udenlandske praktikanter er en væsentlig del af dette arbejde.