Udgivet d. 29. juni 2022

Ny lov om omsorgsorlov

Folketinget har vedtaget ny lov, hvor lønmodtagere får ret til 5 dages omsorgsorlov om året.

 

De nye regler om omsorgsorlov, der træder i kraft 2. august 2022, giver lønmodtagere ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage om året, som de kan bruge til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren. Personen skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsorlov kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage, og ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang. Arbejdsgiver kan kræve, at lønmodtageren lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Derudover sikres lønmodtagere, der er omsorgspersoner, samme beskyttelse mod afskedigelse på grund af eller i forbindelse med deres orlov, som forældre har i dag.

 

Familiemedlem eller samme husstand

Ved familiemedlem forstås efter loven egne børn, forældre, ægtefælle eller partner. For disse gælder ikke et krav om samme husstand.

Er der tale om omsorgsorlov for en person, der bor i samme husstand, er det et krav, at lønmodtageren, der anmoder om omsorgsorlov, deler folkeregisteradresse med den person, som lønmodtageren skal drage omsorg for. Det kan fx være et stedbarn eller en svigerforælder, der bor i samme husstand som lønmodtageren.

Det bemærkes, at loven også indeholder en særlig ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, samt en ret for lønmodtagere, der er forældre til et eller flere børn under 9 år, til at anmode arbejdsgiver om fleksible arbejdsordninger i form af fx ændring af arbejdstid eller arbejdsmønster.