Udgivet d. 27. januar 2022

Ny aftale om styrket international rekruttering

Længere opholdstilladelser for ansatte i landbruget er på vej. Aftalepartierne bag ny aftale er enige om, at varigheden af opholdstilladelser til fodermestre og driftsledere skal kunne være op til 4 år ad gangen samt at beløbsordningen skal sænkes til 375.000 kroner i en afgrænset periode på to år.

Regeringen, SF, RV og Kristendemokraterne er blevet enige om en aftale om Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft. Regeringen vil fremsætte et lovforslag for derved at opnå et flertal for aftalen i Folketinget.

Aftalen indeholder en række initiativer, som:

Længere opholdstilladelse for ansatte i landbruget
Aftaleparterne er enige om, at varigheden af opholdstilladelser til fodermestre og driftsledere fremover skal kunne være op til 4 år ad gangen. Det skaber en højere grad af tryghed omkring opholdet i Danmark for ansatte i landbruget.

Ny midlertidig supplerende beløbsordning
Aftalepartierne lægger op til ordning, hvor beløbsgrænsen nedsættes til 375.000 kr. i en afgrænset periode på to år fra 1. juli 2022 til 1. juli 2024, og hvor arbejds- og opholdstilladelse opnået efter ordningen kan have en varighed på 5 år. Ordningen vil være omfattet af de betingelser, som generelt gælder for erhvervsordninger, herunder ansættelse på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår.

Udvidelse af fast track-ordningen
Aftaleparterne er enige om, at kravet til antallet af fuldtidsansatte, som en virksomhed skal have ansat for at kunne blive certificeret til at benytte fast track-ordningen, skal nedsættes fra mindst 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark.

Udvidelse af positivlisten for personer med en videregående uddannelse
Aftalepartierne er enige om, at positivlisten for personer med en videregående uddannelse skal udvides med flere stillingsbetegnelser og gøres mere forudsigelig.

Udvidelse af jobansøgningsopholdet for udenlandske studerende
Aftalepartierne er enige om at udvide jobansøgningsopholdet fra 6 til 12 måneder for udenlandske studerende, der har afsluttet en videregående uddannelse i Danmark.

Aftalen har ikke på nuværende tidspunkt flertal i Folketinget.

Kontakt ALT-HRs rådgivere, hvis du ønsker at høre nærmere.