Udgivet d. 10. februar 2022

Længere opholdstilladelser til fodermestre og driftsledere

En ny ændringsbekendtgørelse er nu trådt i kraft. Ændringen betyder, at SIRI vil kunne meddele opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsleder i op til 4 år ad gangen, frem for som i dag kun hhv. 1, 2 og 3 år ad gangen.

Såfremt ansættelsesforholdet/kontrakten tillader kan du nu som fodermester / driftsleder fra udlandet få opholds- og arbejdstilladelse i op til 4 år ad gangen. Ændringen gælder både for verserende og nye sager, samt førstegang og forlængelser - dog ikke længere end din ansættelseskontrakt varer.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være som fodermester eller driftsleder, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Såfremt den indsendte kontrakt er tidsubegrænset, meddeler SIRI som udgangspunkt den længst mulige tilladelsesperiode.

Husk at der fortsat er krav om, at passet skal være gyldigt i hele opholdsperioden.