Udgivet d. 9. februar 2021

Krav om plan for boligforhold

Hvis du som arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dine ansatte, skal du udarbejde en plan for forebyggelse af smitte med Covid-19 blandt beboere.

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der skal forebygge smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte.

Loven betyder, at en arbejdsgiver, der stiller bolig til rådighed for sine ansatte, skal sikre, at boligen opfylde en række minimumskrav. Det er bl.a. krav om afstand og instruktion i rengøring. Arbejdsgiveren skal desuden udarbejde en plan for indkvarteringen af de ansatte. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere og instruks i rengøring.

Loven vil gælde til og med den 30. juni 2021.

Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå planen. Hvis planen ikke er udarbejdet, eller hvis den er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet afgive et strakspåbud om udarbejdelse af en plan, der lever op til minimumskravene.

Krav ved indkvartering af ansatte

 1. Der skal være toilet- og badefaciliteter samt spise- og køkkenfaciliteter til rådighed for beboerne.
 2. Der skal være mulighed for at holde mindst 1 meters fysisk afstand mellem beboerne på alle tidspunkter.
 3. Boligen skal være indrettet således, at den enkelte beboer har mindst 4 m2 til rådighed ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum.
 4. Der skal være synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, synlig oversigt med instruks i rengøring og hygiejneregler og stregmarkeringer til afstand.
 5. Der skal være adgang til håndvask med sæbe og adgang til håndsprit, særligt i fælles beboelses- og opholdsrum.
 6. Boligens indretning skal sikre gode hygiejniske forhold med mulighed for hyppig, effektiv rengøring samt personlig hygiejne.
 7. Der skal være mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele.
 8. Den enkelte beboer skal have egen seng.

Hvad skal planen indeholde

Du har pligt til at udarbejde en plan for boligforhold ved indkvartering af ansatte. Planen skal være skriftlig og indeholde oplysninger, der viser, hvordan der ved ophold i boligen sker forebyggelse af smitte med covid-19 blandt beboerne.

Du kan hente en skabelon til udarbejdelse af planen her fra Arbejdstilsynets hjemmeside.

Planen skal dog som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger på arbejdsgiver
 • Adresse for indkvarteringen
 • Boligens størrelse
 • Antal beboere i boligen
 • En beskrivelse af, hvordan arbejdsgiveren har taget højde for forebyggelse af smittespredning med covid-19 ved ophold i boligen, herunder hvordan arbejdsgiver har instrueret beboerne i hyppig og effektiv rengøring og hygiejne, jf. ”Krav ved indkvartering af ansatte” ovenfor.

Kontakt os for at høre mere.