Udgivet d. 22. februar 2022

Justering af praksis i forlængelsessager

SIRI vil i forlængelsessager indgivet fra og med 1. marts 2022 fremover vurdere, om udlændinges løn er sædvanlige efter danske forhold. Det gælder bl.a. fodermestre og driftsledere.

 

Det er et krav for at opnå opholdstilladelse på grundlag af lønnet arbejde i Danmark, at udlændingen er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår efter danske forhold.

I forlængelsessager på erhvervsområdet har SIRIs praksis hidtil været, at SIRI vurderer, om udlændingen har modtaget løn i overensstemmelse med ansættelseskontrakten, som opholdstilladelsen er givet på baggrund af.

SIRI vil fremover vurdere, om udlændingens løn er sædvanlig efter danske forhold, når udlændingen søger forlængelse af opholdstilladelse. Dette vil også gælde for ansøgninger på ordningen for fodermestre og driftsledere, samt praktikantordningen.

SIRI’s vurdering af, om lønnen er sædvanlig, vil ske efter samme principper som ved førstegangs-ansøgninger på området. Ligger lønnen under sædvanligt niveau, vil der ikke kunne gives forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen.

Denne regel træder i kraft første gang, du søger om forlængelse efter 1. marts 2022.

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os hos ALT-HR.