Udgivet d. 15. marts 2022

Info om særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven), blev fremsat i Folketinget 14. marts 2022. Særloven forventes vedtaget 16. marts 2022 med ikrafttræden 17. marts 2022.

Nedenstående beskrivelser vedr. særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine forventes at træde i kraft den 17. marts 2022. Selvom særloven endnu ikke er vedtaget, har du allerede nu mulighed for at søge om opholdstilladelse. 

Du kan få en midlertidig opholdstilladelse efter særlovens § 1, hvis du:

  • er ukrainsk statsborger og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, hvor du på tidspunktet for udrejsen havde bopæl,
  • den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, eller
  • er ukrainsk statsborger eller den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og opholdt dig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

Du kan få opholdstilladelse efter særlovens § 2, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter de ovennævnte betingelser i § 1. 

Du er et nært familiemedlem til personen, der har fået opholdstilladelse efter § 1, hvis du er: 

  • samlevende ægtefælle, 
  • samlevende fast samlever, 
  • ugift barn under 18 år, eller
  • øvrigt nært familiemedlem, som har boet sammen med og har været forsørget af personen.

Du skal opholde dig i Danmark for at kunne søge om opholdstilladelse efter § 1. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2 kan indgives i Danmark eller uden for landet. 

Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelser om opholdstilladelse efter særloven. 

Læs mere på nyidanmark.dk eller kontakt til rådgiver hos ALT-HR.