Udgivet d. 26. april 2021

Husk planen, når du forebygger Covid 19-smitte i dine ansattes bolig

Du har som arbejdsgiver ansvar for at forebygge smitte med Covid-19, når du stiller bolig til rådighed for dine ansatte. Du skal lave en plan, og du har også ansvaret for, at alle kender planens indhold. ALT-HR har udarbejdet plan – også på ukrainsk, portugisisk, rumænsk og russisk.

For at forebygge smittespredning af Covid-19 i boliger har en arbejdsgiver, der stiller en bolig til rådighed for sine ansatte – det gælder alle ansatte uanset nationalitet – fra den 2. februar haft pligt til at sikre, at boligen opfylder de i loven fastsatte krav om fx afstandskrav og instruktion om rengøring. Arbejdsgiver skal samtidig sørge for, at der er udarbejdet en egentlig plan for smitteforebyggelse ved indkvartering af de ansatte.

”Det er vigtigt at få det gjort og samtidig sikre, at dine ansatte forstår beskeden,” siger teamansvarlig i HR-rådgivning hos ALT-HR, Christian Duborg.

”Vi har her knap to måneder efter loven trådte i kraft håndteret en del påbud allerede, så vi kan kun opfordre til, at man som arbejdsgiver sørger for at have dette i orden. Arbejdstilsynet er i fuld gang med tilsyn, og de underretter kommunen, der overtager tilsyn med boligen,” fortæller Christian Duborg.

 

Skabelon til plan

ALT-HR har udarbejdet en simpel skabelon til en plan, der kan følges på virksomhederne. Den er samtidig oversat til flere sprog – ukrainsk, rumænsk, russisk og portugisisk, således at medarbejderne også kan læse og se, hvad der skal gøres rede for i henhold til lovgivningen. Du kan downloade planen HER – og ønsker du udenlandske versioner, kan du kontakte ALT-HR på 2025 7066 (Olesya Yermolenko).

Foreligger der ikke en plan, når Arbejdstilsynet kigger forbi, kan de udstede et strakspåbud, og de underretter kommunen. Efterlever man ikke påbuddet, risikerer man bøde – formentlig i størrelsesordenen 10.000 kroner.

Reglerne gælder kun, hvis to eller flere ansatte deler en bolig stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Loven gælder til og med 30. juni 2021.

 

Det skal planen for at forebygge Covid-19 smitte ved ophold i boligen indeholde:

 1. Kontaktoplysninger på arbejdsgiveren.
 2. Adresse for indkvarteringen.
 3. Boligens størrelse.
 4. Antal beboere i boligen.
 5. En beskrivelse af, hvordan arbejdsgiveren har taget højde for forebyggelse af smittespredning med covid-19 ved ophold i boligen, herunder hvordan arbejdsgiveren har instrueret beboerne i hyppig, effektiv rengøring og hygiejne.

Arbejdsgiveren skal informere de indkvarterede ansatte eller en repræsentant for disse om indholdet af planen. Planen skal være til rådighed på arbejdspladsen for de indkvarterede ansatte og Arbejdstilsynet eller kunne fremskaffes inden for rimelig tid under Arbejdstilsynets tilsyn.

 

Det skal arbejdsgiver sikre, at boligen opfylder

 1. Der skal være toilet- og badefaciliteter og spise- og køkkenfaciliteter til rådighed for beboerne.
 2. Der skal være mulighed for at holde mindst 1 meters fysisk afstand mellem beboerne på alle tidspunkter.
 3. Boligen skal være indrettet således, at den enkelte beboer har mindst 4 m2 til rådighed ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum.
 4. Der skal være synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, synlig oversigt med instruks i rengøring og hygiejneregler og stregmarkeringer til afstand.
 5. Der skal være adgang til håndvask med sæbe i køkken og ved toiletter, og i fælles beboelses- og opholdsrum skal der være adgang til håndsprit.
 6. Boligens indretning skal sikre gode hygiejniske forhold med mulighed for hyppig, effektiv rengøring og personlig hygiejne.
 7. Der skal være mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele.
 8. Den enkelte beboer skal have egen seng.