Udgivet d. 16. september 2022

Husk den øremærkede barsel er trådt i kraft

Alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere, er omfattet af nye orlovsregler.

Er du blevet forælder siden 2. august 2022, så er du omfattet af den øremærkede barsel. Aftalen vil sikre en mere ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel.

Selvstændige er ikke omfattet af loven.

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover har mødre fortsat ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

Som noget nyt er de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne stadig holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere er yderligere ni uger øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.