Udgivet d. 14. oktober 2021

HR-Rådgivere: Det kan betale sig at lægge energi i medarbejderfastholdelse

Flere undersøgelser blandt danske ledere har vist, at medarbejder fastholdelse er blandt de vigtigste opgaver i deres job. Årsagerne bag dette er flere. Bl.a. skyldes det højkonjunktur, generationen af unge - og fremtidige arbejdskraft - er mindre og generelt ses det, at der er udfordringer at få den fornødne arbejdskraft.

Mangel på arbejdskraft opleves i høj grad også i landbruget. Den igangværende strukturudvikling betyder, at færre og færre danske unge går ind i landbruget og grundet Covid-19, er det blevet både sværere og mere tidskrævende at få udenlandske arbejdere ind i landet.

Derfor anbefaler vi, at også landmanden sætter medarbejderfastholdelse på dagsordenen.

Ledelsesmæssig kommunikation

- Forebyg misforståelser og konflikter

Har du udenlandske medarbejdere, har du måske oplevet uoverensstemmelser og kommunikative misforståelser, der har ført til konflikter og i værste fald jobskifte.

Med et jobskifte kommer der dog nye udfordringer i form af rekruttering og oplæring. Det kan både være dyrt og tidskrævende.

Derfor er god ledelsesmæssig kommunikation afgørende. Det gælder både før, under og efter ansættelsen. 

Før ansættelsen

Sørg for god forventningsafstemning i rekrutteringsprocessen og find den rette medarbejder til din bedrift

Under ansættelsen

Hav ansættelsesforholdene på plads. Det gælder både kontraktuelle, fysiske og psykiske. En kontrakt der lever op til kravene sikrer en god opstart.

Efter ansættelsen (Dagligdagen på arbejdspladsen)

Kommunikér med din medarbejder. Vær til stede på arbejdspladsen, anerkend medarbejderens arbejde og følg op på hvordan det går. Tag eventuelle konflikter i opløbet og skab et fundament for god trivsel og udvikling.

 

 

Involvering gavner samarbejdet

- Motivation og udvikling går hånd i hånd

Vi kender det selv. Anerkendelse, involvering og udviklingsmuligheder er alle vigtige faktorer i vores arbejdsglæde.

Dog kan en travl hverdag med faste rutiner og arbejdsopgaver der skal nås til tiden, skubbe disse ting lidt i baggrunden.

Konsekvensen heraf kan i værste fald være, at du og din medarbejder afslutter jeres samarbejde. Så står du som arbejdsgiver i den situation at skulle rekruttere en ny medarbejder, hvilken i en tid som denne (med lange ventetider hos SIRI mv.) kan vise sig at være en længerevarende opgave.

Hos ALT-HR har vi derfor nogle simple tips til involvering af medarbejdere

Sæt medarbejderens kompetencer i spil

Afdæk i fællesskab eventuelle forandringsområder og find frem til en fælles eksekveringsplan.

Følg op løbende

Giv medarbejderne et indblik i driften. Forklaringer og indsigt skaber tilhørsforhold til virksomheden.

Anerkend dine medarbejdere

Der er flere måder at udvise anerkendelse på. Sig tak, lyt aktivt – og tag handling hvor det kræves – og ros hvor et godt stykke arbejde er udført.

Integration fremmer fastholdelse på multikulturelle arbejdspladser

Vi har alle hørt det før: det danske sprog kan være vanskeligt at lære.

For at styrke kommunikationen på arbejdspladsen samt dine udenlandske medarbejderes selvtillid i det danske sprog, er det vigtigt, ikke bare at sikre sig en god onboarding, men også løbende at arbejde med sproglig vedligeholdelse.

Det kan bl.a. gøres med følgende tiltag;

Sprogmakker

Sæt dine udenlandske medarbejdere sammen med en dansktalende, så pågældende har en fast person at gå til, når han/hun har brug for sproglig afklaring.

Bland nationaliteter

Vi oplever ofte, at vores kunder efterspørger medarbejdere med samme nationalitet. Selvom der intet er forkert i dette, bør arbejdsgiver sikre, at nationaliteterne på arbejdspladsen jævnligt blandes. Det styrker ikke bare det sproglige men højner også kulturforståelsen samtidig med, at misforståelser reduceres.

I er én arbejdsplads

I forlængelse af ovenstående tiltag, er det vigtigt at undgå opdelinger på arbejdspladsen. Udover at det styrker kommunikationen og sammentømringen medarbejderne i mellem, skaber det også en følelse af, at I alle er én arbejdsplads med fælles mål og virke.

Styrk medarbejdernes integration med kurser og netværk

 

Vi udbyder endvidere et ”Welcome to Denmark”-event. Her bliver de udenlandske medarbejdere introduceret til livet i Danmark, får en forståelse for den danske kultur og danner sig allerede her et begyndende netværk.

ALT-HR: din professionelle sparringspartner

Hos ALT-HR står vi mere en gerne til rådighed som din faste sparringspartner. Vi har en bred vifte af kompetencer, og kan hjælpe dig helt fra rekrutterings-processen til kommunikations og ledelsesudvikling. 

 

Kontakt os allerede i dag til en uforpligtigende snak 

Carsten Søegaard Asmussen

Teamansvarlig, rekruttering

Tlf.: +45 7436 5142

Mail: csa@althr.dk

Frida Søllingvraa

HR- og Rekrutteringsrådgiver

Tlf.: +45 7436 5071

Mail: frs@althr.dk

Dennis Calender

ALT-HR | Billede af direktør Dennis Calender

Direktør

Tlf.: +45 6120 9508

Mail: dca@althr.dk