Udgivet d. 28. maj 2021

Hos os er HR-rådgivning en del af hverdagen

Der er jævnligt lovpligtige eller kontraktlige formalia, der skal på plads på en landbrugsvirksomhed. Udover lønservice, arbejdsmiljø og rekruttering. Hos Lindemærke nær Rødding bruger man ALT-HR til det meste.

 

På gården Lindemærke nær Rødding har de løbende kontakt med ALT-HR. Lindemærke har en avls- og opformeringsbesætning med ca. 420 søer og sikkerheden på bedriften er i højsædet. Mest for de ansattes egen skyld, men også hvis der er børn eller nye elever i staldene.

”Mine drenge på ni, syv og fire år kommer jævnligt i staldene – og nogle gange har vi elever, der aldrig har sat ben i en svinestald før. Da er det vigtigt, at ingen kommer noget til,” fastslår ejeren af Lindemærke, Flemming Bang.

Sammen med sine ansatte Trine Petz, der passer farestalden, driftsleder Morten Fenn-Hansen og Artem Maliuk, der passer klima- og poltestald, vendes godt og skidt i dagligdagen over formiddagskaffen i fællesrummet. Men tingene vendes også med HR-rådgiver Christian Duborg fra ALT-HR.

 

Gensidig kontakt

”Vi snakker løbende sammen om stort og småt. Han sørger for, at vi er opdateret på det lovpligtige som APV’er og kontraktrelaterede emner, men vi kontakter også ham med specifikke spørgsmål,” fortæller Flemming Bang.

Senest omhandlede det netop sikkerhed. En af de ansatte fik kraftig eksem, og det var svært at finde frem til hvad det stammede fra. Christian Duborg kom til med masker og værnemidler – og så brugte de ellers udelukkelsesmetoden til at finde frem til synderen. Den blev fundet og er nu udfaset.

”En anden situation var i forbindelse med afskedigelse af en elev. Det var godt at få en anden vinkel på og hjælp til, hvordan vi skulle forholde os, så alt skete på en ordentlig måde og med formalia på plads,” fortæller driftsleder Morten Fenn-Hansen.

 

Ingen fodfejl

Flemming Bang anvender også ALT-HRs lønservice og tjekker med rekrutteringsteamet om der er egnede kandidater, når han søger nye medarbejdere.

De er enige om, at samarbejdet med HR skaber grundlaget for ro i dagligdagen, så der er styr på tingene.

”Så er der ikke noget, der hænger i luften, eller nogle dumme fodfejl i en kontrakt. Vi er sikre på, at tingene er opdateret og i orden, og vi hører fra dem, hvis der er noget. Så det er penge godt givet ud,” siger Flemming Bang.

Fra venstre: Morten Fenn-Hansen, Trine Petz og Flemming Bang. De er enige om, at samarbejdet med ALT-HR skaber grundlaget for ro i dagligdagen, så der er styr på tingene.