Udgivet d. 19. april 2021

Gravid? Undgå for mange sygedage med gratis projekt

Er du eller en af dine medarbejdere gravid, og vil I nedbringe antallet af sygedage? Så er det muligt at blive en del af forsøgsordningen ”Jordemoder på arbejdspladsen”, som ALT-HR er tilmeldt. Det er helt gratis.

Trivsel og tryghed er godt, når man er gravid, og hertil hører et godt arbejdsmiljø. I dag bliver 2/3 af alle gravide sygemeldt under deres graviditet, og i gennemsnit har en gravid 48 sygedage. Det er et højt tal, som Region Syddanmark – og ALT-HR – gerne vil hjælpe med at nedbringe.

”Vi har valgt at tage del i forsøgsordningen og brede det ud til vores kunder, fordi det kan være med til at sikre fastholdelse og naturligvis færre sygedage hos gravide medarbejdere,” fortæller ALT-HRs Dennis Calender.

 

Små ændringer – stor effekt

Forsøgsordningen går i korte træk ud på, at den gravide medarbejder får tilknyttet en jordemoder, der i løbet af graviditeten er i kontakt med medarbejderen – enten fysisk eller virtuelt. Her kan de sammen få snakket ting, der vedrører arbejdspladsen igennem, med det formål at forebygge arbejdsrelaterede gener. Jordemoderen har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger uden samtykke fra den gravide.

Erfaringer med en lignende model fra Norge er rigtig gode, hvor man formåede at reducere sygefraværet med 85% ved at introducere jordemoderbesøg på arbejdspladsen.

”Vi ved af erfaring, at små ændringer ofte kan have stor effekt på arbejdsmiljøet. Samtidig bliver vi ofte kontaktet i forbindelse med regler omkring graviditet og barsel og vi ved, at forebyggelse af ulykker fylder meget. Det er jo store dyr og maskiner, man arbejder med på en bedrift,” siger Dennis Calender.

 

Kontakt ALT-HR

Projektet gælder både danske og udenlandske medarbejdere. Det er gratis at være med – det koster kun den tid, den gravide medarbejder bruger sammen med jordemoderen.

Det er Sundhedsstyrelsen, der finansierer projektet, der varer fra 1. maj 2021 til 30. juni 2022. Både nuværende og kommende gravide opfordres til at deltage.

Man er velkommen til at kontakte ALT-HR for at blive en del af ordningen – 7436 5100, Dennis Calender.

 

LÆS FOLDEREN FRA REGION SYDDANMARK "JORDMODER PÅ ARBEJDSPLADSEN" HER.