Udgivet d. 1. maj 2023

Forstå 48-timers reglen om arbejdstid

48 timers reglen siger, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i en 4 måneders periode for den samme arbejdsgiver. Reglen står i EU’s Arbejdstidsdirektiv, der gælder for alle lønmodtagere i EU.

48 timers reglen sikrer, at dine medarbejdere ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i en 4 måneders periode. Arbejdstidsdirektivet fungerer som en beskyttelseslov for lønmodtageren, for bl.a. at sikre at de ikke arbejder så meget, at de bliver nedslidte af deres arbejde.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at hvileperioderne overholdes. Dine medarbejdere har ifølge arbejdsdirektivets 11-timers regel ret til hviletid alle ugens dage. Dvs. at medarbejderen skal have sammenhængende 11 timers fri i løbet af døgnets 24 timer.

I landbruget er der dog nogle undtagelser til 11-timers reglen. Her må en medarbejder arbejde med kun 8 timers fri mellem hver vagt i i alt 30 dage på et kalenderår. Dog skal medarbejdere have mindst to fridøgn ud af 14 dage.

En måde, man kan sikre at disse regler overholdes, er at lave en arbejdsplan. På den måde får man overblik over medarbejdernes arbejdstid. Det er nemlig dit ansvar som arbejdsgiver at sikre, at disse regler bliver overhold. Gør de ikke det, kan der være nogle store bøder i vente; retspraksis viser som udgangspunkt godtgørelser på 25.000 kr. men ofte set op til 50.000 kr. ved gentagne overskridelser.

Har du spørgsmål til reglen er du velkommen til at kontakte os.