Udgivet d. 10. januar 2022

Den nye udlændingelov betyder ændringer i løn til dine medarbejdere

Har du ansatte fra lande, der ligger udenfor EU og EØS, betyder sidste års ændring i udlændingeloven også ændringer i udbetalingen af løn til disse medarbejdere - specielt vedrørende husleje.

Folketinget vedtog i 2021 lov om ændringer af udlændingeloven. Det betød samtidig ændringer for de ansatte, der kommer fra lande udenfor EU og EØS, eksempelvis medarbejdere og praktikanter fra lande som Ukraine, Vietnam eller Brasilien.

 

Dansk bankkonto

Ændringerne betyder, at lønnen til disse medarbejdere skal udbetales her i landet – det er altså et krav, at lønnen udbetales til en dansk bankkonto, der er oprettet inden for 90 dage fra indrejsetidspunktet efter at den udenlandske medarbejder har fået opholdstilladelse.

 

Ingen modregning i nettoløn

Samtidig må arbejdsgiver ikke trække noget fra i nettolønnen som eksempelvis

  • husleje,
  • fri bil,
  • naturalier,
  • abonnementer,
  • aconto udbetalinger (hvis den ansatte har fået acontobeløb udbetalt) eller
  • andre ydelser,

den ansatte bliver tilbudt af arbejdsgiveren. En arbejdsgiver kan dog give eksempelvis kost og logi som et tillæg til lønnen.

 

Hjælp din medarbejder på vej

Huslejen skal opkræves efter lønudbetaling. Dvs. hele lønnen skal udbetales, og efterfølgende skal arbejdsgiver opkræve husleje m.m. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver hjælper dine udenlandske medarbejdere med at få lavet aftaler om fast bankoverførsel af en eventuel husleje. Du skal samtidig overveje, om medarbejderen skal betale husleje forud eller bagud samt om de skal betale depositum / forudbetalt husleje. Dette så du ikke risikerer at miste huslejen, hvis medarbejderen stopper pludseligt.

 

Første gang der søges

Reglerne gælder kun førstegangsansøgninger, altså nye ansøgninger, som er blevet indgivet efter d. 1. januar 2021. Dvs. forlængelsessager skal heller ikke ændres, da de bliver behandlet på de vilkår, som den første ansøgning blev indgivet på, dog vil skift af arbejdsgiver eller fx fra praktikant til fodermester være omfattet.

 

Sanktionering

Hvis man ikke har udbetalt den fulde løn i likvide midler, så melder SIRI arbejdsgiveren til politiet. Der gælder de samme regler som under udlændingeloven paragraf 59 stk. 5, så der er tale om de store bødetillæg som ved forkert løn eller ulovligt arbejde. Bøden er fra 10.000 kroner pr. måned, og medarbejderen vil få afslag på en forlængelse.

 

Hjælp ALT-HR

Hvis du får lavet løn hos ALT-HRs lønservice, så vil vi gerne vide, hvilke af dine medarbejdere kommer fra tredjelande og samtidig har en førstegangsansøgning indgivet efter 1. januar 2021.

 

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om reglerne, så tag gerne kontakt til

Frida Søllingvraa

HR- og rekrutteringsrådgiver
7436 5071

Alice Wrang

HR-assistent
7436 5033

Claudia Obreja

HR-assistent
7436 5076

Hanne Jessen Ravn

Teamleder lønservice
7436 5169