Seneste nyt fra ALT HR

...
HR-Rådgivere: Det kan betale sig at lægge energi i medarbejdere fastholdelse

Flere undersøgelser blandt danske ledere har vist, at medarbejder fastholdelse er blandt de vigtigste opgaver i deres job. Årsagerne bag dette er flere. Bl.a. skyldes det højkonjunktur, generationen af unge - og fremtidige arbejdskraft - er mindre og generelt ses det, at der er udfordringer at få den fornødne arbejdskraft.

...
Opdateret skøn for SIRIs sagsbehandlingstider i 2021

SIRI har stadig store udfordringer med lange sagsbehandlingstider på en række områder, skriver Styrelsen for International Rekruttering og Integration( SIRI) på nyidanmark.dk. Se de forventede sagsbehandlingstider her.

...
Kom til kursus i medicinhåndtering

Vi inviterer til kursus i medicinhåndtering samt efterfølgende kastrationskursus for svineproducenter og medarbejdere.

...
Nye lønforhold for udenlandske fodermestre og driftsledere

Information vedr. nye lønforhold for udenlandske fodermestre og driftsledere fra lande udenfor Norden og EU/EØS. De nye lønsatser gælder for ansøgninger indgivet fra 1. oktober 2021.

...
Uddannelse gør bestyrelsesarbejdet professionelt

ALT-HR udbyder sammen med Erhvervsakademi Aarhus samt AROS BOARD uddannelse i grundlæggende bestyrelsesarbejde. Cheføkonom ved Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, Jens Schjerning, er selv i gang og hans anbefalinger er klare: Tag uddannelsen. Den øger forståelsen betydeligt.

...
Søg tilskud til forbedring af jeres arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet giver tilskud til projekter, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark. Puljen er på 105 mio. kr. årligt og er åben fra 2021 til 2023.

...
Welcome to Denmark event

New foreign student or employee in Denmark? Please join us at our "Welcome to Denmark" event.

...
ALT-HR ansætter teamleder med stærke kompetencer

Fra 16. august 2021 er Carsten Søegaard Asmussen ansat som teamansvarlig for rekruttering hos HR-virksomheden ALT-HR. Han kommer med kompetencer fra blandt andet vikarbranchen.

...
Ændring i udlændingelov har betydning for arbejdsgivere

Har du ansatte fra lande udenfor EU og EØS, betyder ændring i udlændingeloven også ændringer i udbetalingen af løn til disse medarbejdere. Specielt vedrørende husleje.

...
Ledelse i praksis - kursus for ledere i landbrug

Sammen med SEGES og SAGRO udbyder ALT-HR kursus for ledelse i landbruget. Det er her, du bliver klogere på din egen ledelsesstil, dine potentialer og dine udfordringer - hvad enten du er ung eller erfaren.

...
Hos os er HR-rådgivning en del af hverdagen

Der er jævnligt lovpligtige eller kontraktlige formalia, der skal på plads på en landbrugsvirksomhed. Udover lønservice, arbejdsmiljø og rekruttering. Hos Lindemærke nær Rødding bruger man ALT-HR til det meste.

...
Lønservice sparer tid i dagligdagen

På Wollesgaard ved Rødekro er Vibse Wollesen ikke i tvivl: ALT-HRs lønservice skaber klarhed og overblik.

...
Rådgiver: Vigtigt at rette restskat inden udrejse

Lige nu er tiden til at få rettet sin årsopgørelse for 2020, og i denne forbindelse er der flere ting at være opmærksom på.

...
Kursus i medicinhåndtering - tysk

... med efterfølgende kastrationskursus. Kurset er på tysk og veksler mellem teori og praksis - vi holder naturligvis afstand og spritter godt af!

...
Husk planen, når du forebygger Covid 19-smitte i dine ansattes bolig

Du har som arbejdsgiver ansvar for at forebygge smitte med Covid-19, når du stiller bolig til rådighed for dine ansatte. Du skal lave en plan, og du har også ansvaret for, at alle kender planens indhold. ALT-HR har udarbejdet plan – også på ukrainsk, portugisisk, rumænsk og russisk.

...
HR-rådgivning giver ro i hverdagen

Svineproducent Claus Bruun Jørgensen bruger rådgivning fra ALT-HR til både konkrete og lovpligtige ting, men også når det har været godt at have en uvildig tredjeperson med ind over.

...
Gravid? Undgå for mange sygedage med gratis projekt

Er du eller en af dine medarbejdere gravid, og vil I nedbringe antallet af sygedage? Så er det muligt at blive en del af forsøgsordningen ”Jordemoder på arbejdspladsen”, som ALT-HR er tilmeldt. Det er helt gratis.

...
Et kendt ansigt er vendt tilbage til HR-rødderne

Frida Søllingvraa, der gennem en årrække var med til at starte og udvikle HR-afdelingen hos LandboSyd, er efter et par år ude af huset kommet til ALT-HR, der jo deler CVR-nummer med LandboSyd.

...
Pause i opholdstilladelse til praktikanter er atter forlænget

FORLÆNGET TIL OG MED 21. APRIL 2021: Grundet Covid-19 vil SIRI midlertidigt ikke meddele opholdstilladelse efter studie, praktikant- og au pair-ordningen mm. SIRI har udfordringer med at overholde servicemål.

...
21. april kan udenlandske landbrugspraktikanter igen rejse til DK

21. april kan udenlandske landbrugspraktikanter igen rejse til Danmark. Regeringen har lempet coronarestriktionerne.

...
Husk ny frist for A-skat og AM-bidrag

Folketinget har vedtaget at udskyde A-skat og AM-bidrag betalingsfristen i april / maj 2021. Se den nye frist her.

...
Fristen for at bestille indefrosne feriepenge er 31. maj 2021

Hvis du skal nå at bestille dine feriepenge, er fristen den 31. maj 2021.

...
Få hjælp til selvangivelse og forskudsopgørelse

Få hjælp til dig og dine medarbejdere med indberetning af forskudsopgørelse og selvangivelse til skat - på en række sprog ud over dansk.

...
Pause i opholdstilladelser til praktikanter er forlænget

FORLÆNGET INDTIL 15. APRIL 2021: Grundet Covid-19 vil SIRI midlertidigt ikke uddele nye opholdstilladelser efter studie, praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen til deres medfølgende familiemedlemmer.

...
Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker

Fra slutningen af marts kan små, private virksomheder søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne.

...
Nye krav til arbejdsgivere om PCR-test af tilrejsende arbejdskraft

Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdskraft skal du sørge for, at dine ansatte PCR-testes for covid-19 efter indrejse til Danmark, og du skal udarbejde en skriftlig plan for PCR-testen.

...
Praktikanter kan få forlænget ophold i 6 måneder

Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at praktikanter på det grønne område, hvis opholdstilladelser udløber senest den 8. august 2021, ekstraordinært kan få forlænget tilladelsen i 6 måneder.

...
Krav om plan for boligforhold

Hvis du som arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dine ansatte, skal du udarbejde en plan for forebyggelse af smitte med Covid-19 blandt beboere.

...
Pligt til at sikre Covid-19 test af indrejsende arbejdskraft

Arbejdsgivere, der beskæftiger indrejsende arbejdskraft fra udvalgte lande, regioner og områder, skal nu ifølge ny lov sørge for, at disse medarbejdere testes for Covid-19 efter indrejse i Danmark.

...
Pause i opholdstilladelser til praktikanter

Fra 3. februar og frem til 1. marts 2021 vil SIRI ikke tildele nye opholdstilladelser til studerende, praktikanter og au pairs fra tredje lande i Danmark.

...
Ny HR-virksomhed ser dagens lys

LandboSyd har fra årsskiftet søsat en ny virksomhed med tydeligt fokus på alt indenfor HR rettet mod den professionelle jordbrugsvirksomhed. ALT-HR er det nye navn.