Seneste nyt fra ALT HR

...
Kom med på kursus i medicinhåndtering - på engelsk

Kom med til kursus i medicinhåndtering med efterfølgende kastrationskursus for griseproducenter og medarbejdere. Kurset er på engelsk. Join us at our course in medicine management with subsequent castration course for pig producers and employees.

...
Landboforening samler Syddanmarks praktikanter til stor velkomstdag

Danske landmænd har praktikanter fra hele verden. 20. september kan de mødes i Aabenraa, hvor de kan netværke og ikke mindst få masser af info om Danmark.

...
Helt Sikkert Landbrug

Landbruget er indehaver af en kedelig plads i toppen på listen over arbejdsulykker, – men kan vi ændre på dette ved at sætte fokus på emnet og informere om de forskellige muligheder og udfordringer på arbejdspladsen, tager vi gerne stafetten op.

...
Et godt tip fra én praktikant til en anden

Bruna og Izadora kender hinanden fra hjemlandet Brasilien. De har en lang række ting til fælles – og giver nu gode råd videre til kommende praktikanter. Selv har de begge fået tilbudt fodermesterstillinger i Danmark.

...
Kursus: Dansk som andetsprog

Vi udbyder nu kurset: Dansk som andetsprog i samarbejde med IBL Sprogservice og EDUTASIA.

...
Ny praktikant i ALT-HR

De seneste 14 dage har ALT-HR været styrket af Lennart Martensen, som har været i praktik i afdelingen.

...
Fusionen mellem tre syd- og sønderjyske landboforeninger en realitet

Med et ja på KHL’s 2. generalforsamling har medlemmerne i tre syd- og sønderjyske landboforeninger nu endegyldigt sagt ja tak til bestyrelsernes forslag om at fusionere.

...
Ny Ansættelsesbevislov

Den nye Ansættelsesbevislov, som træder i kraft d. 1. juli har til formål at styrke arbejdstagernes rettigheder og sikre mere gennemsigtighed i ansættelsesforholdet. Loven vil have betydelige konsekvenser for både arbejdsgivere og arbejdstagere, og introducerer en række nye krav til indholdet i ansættelsesbeviset.

...
Udskydelse af afregningsfrist for A-skat og AM-bidrag

Folketinget har på baggrund af inflationen vedtaget at udskyde virksomhedernes betaling af A-skat og AM-bidrag.

...
Det gode praktikophold

Her finder du gode råd til at sørge for et godt praktikophold.

...
Forstå 48-timers reglen om arbejdstid

48 timers reglen siger, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i en 4 måneders periode for den samme arbejdsgiver. Reglen står i EU’s Arbejdstidsdirektiv, der gælder for alle lønmodtagere i EU.

...
Nyt medlem af advisory board

Nelly Frees Riggelsen er nyt medlem af ALT-HRs advisory board. Her ser hun frem til at kunne gøre en forskel med sin viden om salg og marketing.

...
Sådan laver du din kemiske APV

Kemi findes mange steder i landbruget – det indgår som del af rengøring og smittebekæmpelse, og det kan opstå spontant. Se, hvad du skal gøre for at få styr på din lovpligtige kemiske APV.

...
Jobskifte og arbejdstilladelser

Har du styr på reglerne i forhold til ansættelse af ny medarbejder fra et 3. land?

...
Stærk praktikantprofil til ALT HR

Vi har siden marts haft glæde af en ekstra kollega i ALT HR.

...
Har du landbrugselever eller praktikanter? Se de nye lønsatser

Der er sket lønregulering pr. 1. marts.

...
Få hjælp til selvangivelsen

Få hjælp til dig og dine medarbejdere med selvangivelsen. Vi har oversat informationen på en række sprog ud over dansk.

...
Matchmaking bragte 2 usbekiske praktikanter til Danmark

Gennem ALT HR tog Stiftelsen Hofmansgave imod 2 usbekiske praktikanter i starten af januar. Carsten fra ALT HR var mellemmand på kontakten, så de 2 praktikanter har mulighed for at samle erfaring indenfor deres fagområde.

...
Kursus i medicinhåndtering

Kurset i medicinhåndtering er med efterfølgende kastrationskursus for svineproducenter og medarbejdere. Ved spørgsmål, kontakt venligst HR-assistent Didde Gildhoff Clausen, dgc@althr.dk, 7436 5085.

...
Forebyg arbejdsulykker – har du råd til at lade være?

Der sker stadig alt for mange ulykker og nærved-ulykker i landbruget, som stadig betragtes som Danmarks farligste erhverv, hvor antallet af anmeldte ulykker desværre fortsat er stigende.

...
If you are moving from Denmark

If you are resident in Denmark and move abroad for more than 6 months there are some things, you must remember:

...
Hvis du flytter fra Danmark


Hvis du har bopæl i Danmark og flytter til udlandet i mere end 6 måneder, er der nogle ting, du skal huske:

...
Lær Danmark og danskerne at kende

Arrangement på Løgumkloster højskole for udenlandske medarbejdere.
See the program in Danish, English, German, Ukrainian and Romanian here:

...
Indiske praktikanter inviterede til fest i Klovtoft

En gruppe indiske landbrugspraktikanter holdt forleden en festlig aften med indisk mad og spændende fortællinger. En god måde at repræsentere deres hjemland på i Danmark, mener teamleder fra ALT-HR, Carsten S. Asmussen, der deltog i festlighederne

...
Når mørket sænker sig, har man brug for venner

ALT-HR og LandboSyd støtter op om indsamling af generatorer og andre midler til at skabe varme i Ukraine.

...
ALT-HR lønservice og julen

Vi holder julelukket fra den 23. december 2022 til den 1. januar 2023 - begge dage inkl.

...
Få hjælp til forskudsopgørelser

Få hjælp til dig og dine medarbejdere med indberetning af forskudsopgørelse - på en række sprog ud over dansk.

...
Free course to give foreign employees in agriculture an introduction to Denmark

Employees in agriculture with a foreign background can, on a two-day course, gain a better knowledge of topics such as the workplace environment, safety and practical challenges such as payslips, tax and NemId/MitId.

...
Indisk besøg styrker samarbejde om landbrugspraktikanter

ALT-HRs samarbejdspartner i Indien, Go2Agro, var i den forløbne uge i Danmark for blandt andet at besøge deres udsendte studerende og ALT-HR i Aabenraa.

...
Alice siger farvel til lønnen

Det er vemodigt at sige farvel til de mange gode kolleger, men Alice Wrang ser også frem til sin efterløn og til at få mere tid til familien.

...
Husk den øremærkede barsel er trådt i kraft

Alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere, er omfattet af nye orlovsregler.

...
Lukkedag den 16. september

ALT-HR og LandboSyd holder fredag den 16. september en intern strategidag. Kontoret vil derfor denne dag holde lukket.

...
Praktik med fokus på ledelse

Oliver Oksen Vanner læser til jordbrugsteknolog på Aarhus Erhvervsakademi, men to uger i august er han i praktik hos ALT-HR i Aabenraa.

...
Overgang til mit.dk

Fra og med 1. juli vil bruge mit.dk som standard til fremsendelse af lønbilag etc.

...
SIRI ændrer krav til praktikanter på det grønne område

Der er ikke væsentlig mangel på praktikpladser på landbrugs-, jordbrugs- og veterinærområdet, så landmænd kan frit søge praktikanter fra udlandet.

...
Ledelseskursus: Kulturforståelse og internationale medarbejdere

Kom til lederkursus tre forskellige steder i landet, og lær, hvordan du modtager, on-boarder og leder internationale medarbejdere.

...
SIRI flytter ind hos Esbjerg og Sønderborg Kommune

Internationale ansøgere kan fra slutningen af 2022 bestille tid hos SIRI i Esbjerg og Sønderborg.

...
ALT-HR holder sommerlukket i uge 29

Lønafdelingen holder dog kun lukket 18.-20. juli.

...
Ny lov om omsorgsorlov

Folketinget har vedtaget ny lov, hvor lønmodtagere får ret til 5 dages omsorgsorlov om året.

...
En arbejdsplads med mange nationaliteter kan være en bonus

Giv tid i begyndelsen og tal engelsk sammen – der er masser af godt at hente ved at have praktikanter fra flere forskellige lande og kulturer.

...
Refusion i forbindelse med barselsorlov

Arbejdsgiver, der udbetaler løn til en medarbejder på barsel, kan få refusion for barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark samt refusion fra Barsel.dk.

...
Opsigelse? Gør det altid på skrift

Det er ikke bestemt ved lov om en opsigelse skal ske skriftlig eller mundtligt. Kravet om skriftlighed er ikke et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav.

...
Er ALT-HRs rekrutteringservice i topform? Specialestuderende har undersøgt

Hvordan kan ALT-HR blive mere attraktiv over for nye samarbejdspartnere? Det er meget kort sagt det, to studerende fra SDU netop har afsluttet speciale om.

...
Ny praktikantaftale er vedtaget

Folketinget har vedtaget ny lov, der ændrer praktikantområdet i landbruget på flere områder. De nye regler træder i kraft 1. juli 2022.

...
Ukrainske Olga hjælper flygtninge på plads i Aabenraa

Ukrainske Olga Voloshyna fra Aabenraa har ved siden af sit job hos ALT-HR arbejdet hos Aabenraa Kommune med at oversætte for ukrainske flygtninge og hjælpe dem med det danske system.

...
Nyt lovforslag forbedrer ordning for udenlandske praktikanter

Hvis nyt lovforslag vedtages, vil udenlandske praktikanters retsstilling blive styrket. Opholdstilladelse som praktikant på det grønne område betinges af, at praktikstedet har ansat eller forsøgt at rekruttere elever og lærlinge under erhvervsuddannelse.

...
Ukraine: Opholdstilladelse efter særlov indgår ikke i beregning af tidsubegrænset opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen har meddelt, at ophold efter særloven ikke indgår i beregningen af lovligt ophold, som er en betingelse for at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse.

...
Welcome to Denmark event 24th of May

New foreign student or employee in Denmark? Please join us at our "Welcome to Denmark" event.

...
Øremærket barsel til begge forældre

Den 1. juli træder den øremærkede barsel i kraft. Den indeholder 11 ugers orlov til begge forældre for børn født fra 2. august 2022. Aftalen gælder for lønmodtagere og ikke selvstændige.

...
Find den hurtige vej til job i landbruget

Nu har fordrevne ukrainere mulighed for at komme i arbejde i Danmark fra de søger om ophold. ALT-HR har oprettet database, hvor CV kan uploades, så et hurtigt match kan ske.

...
Ukrainere får hurtigere adgang til arbejdsmarkedet

Fordrevne ukrainere kan fremover få mulighed for at arbejde, allerede når de søger om ophold efter særloven.

...
Særloven for ukrainske flygtninge – hvad betyder den i praksis?

Særloven for ukrainske flygtninge er vedtaget af Folketinget. Loven giver ukrainere adgang til arbejdsmarkedet og skoler.

...
Denmark is still a safe place to study and work

It is always a good idea to assess whether a country you are traveling to is safe.
Denmark and the EU remain a safe choice.

...
Info om særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven), blev fremsat i Folketinget 14. marts 2022. Særloven forventes vedtaget 16. marts 2022 med ikrafttræden 17. marts 2022.

...
Ukraine: Information til landmænd og ukrainske medarbejdere

Find nyheder og viden om, hvad situationen i Ukraine kan betyde for dig og dine medarbejdere, Siden henvender sig til ukrainske medarbejdere og landmænd, som har ukrainske medarbejdere. Vi opdaterer løbende siden.

...
Lysandagt for fred i Ukraine i Hjordkær Kirke

Søndag den 6. marts kl. 14 afholdes lysandagt for fred i Ukraine. Har du ukrainske ansatte, så informer gerne om dette tilbud om omsorg og mental støtte i en svær tid.

...
Har du ukrainske statsborgere ansat? Så se her

På grund af krigen i Ukraine sker der lige nu mange opdateringer på, hvordan ukrainere kan rejse visumfrit ind i Danmark, hvordan de søger visum, hvor de kan bo – og hvor længe de kan blive i Danmark.

...
Landbruget hjælper ukrainere – støt arbejdet

ALT-HR opretter en børs og koordinerer hjælp til ukrainske flygtninge – som en tak fra dansk landbrug for ukrainske ansatte store indsats gennem mange år.

...
Har du som ukrainsk statsborger problemer med at overholde din udrejsefrist?

Hvis du som ukrainsk ansøger har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du kontakte SIRI og anmode om at få udsat din frist.

...
Til dig med ansatte fra Ukraine

Det kan være svært at håndtere situationen med ansatte fra krigsramte Ukraine. Det er vigtigt at lytte og huske, at der er mange følelser i spil. Kontakt gerne ALT-HR for en snak, hvis du har spørgsmål.

...
Regulering af løn for fodermestre

Ifølge SIRI vil der pr. 1. marts 2022 ske en regulering af den månedlige løn for fodermestre. Også satser for overarbejde vil blive reguleret. Ikrafttrædelse sker for alle ansøgninger indgivet efter 1. marts 2022.

...
Justering af praksis i forlængelsessager

SIRI vil i forlængelsessager indgivet fra og med 1. marts 2022 fremover vurdere, om udlændinges løn er sædvanlige efter danske forhold. Det gælder bl.a. fodermestre og driftsledere.

...
ALT-HR styrker sine fire ben

For godt og vel et år siden så HR-virksomheden ALT-HR dagens lys. Som en selvstændig del af LandboSyd har ALT-HR brugt det første år til at styrke sine fire ”ben”; rekruttering, lønservice, arbejdsmiljø og HR-rådgivning.

...
Længere opholdstilladelser til fodermestre og driftsledere

En ny ændringsbekendtgørelse er nu trådt i kraft. Ændringen betyder, at SIRI vil kunne meddele opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsleder i op til 4 år ad gangen, frem for som i dag kun hhv. 1, 2 og 3 år ad gangen.

...
Få afstemt forventningerne med praktikanten

Når man har praktikanter er det vigtigt, at man bruger den prøveperiode, der er. Prøveperioden har en varighed af 1 måned, og bordet fanger, hvis man ikke har afstemt forventningerne.

...
Praktikanter må nu være her i 18 måneder

HR- og rekrutteringsrådgiver Frida Søllingvraa hilser det velkommen, at unge fra 3. lande kan forlænge deres ophold her i Danmark med virkning fra i dag.

...
Ny aftale om styrket international rekruttering

Længere opholdstilladelser for ansatte i landbruget er på vej. Aftalepartierne bag ny aftale er enige om, at varigheden af opholdstilladelser til fodermestre og driftsledere skal kunne være op til 4 år ad gangen samt at beløbsordningen skal sænkes til 375.000 kroner i en afgrænset periode på to år.

...
Kørekort til udenlandske praktikanter - skal kortet byttes eller ej?

ALT-HR får jævnligt henvendelser om praktikanter fra lande udenfor EU / EØS, og hvorvidt de skal ombytte deres kørekort.

...
Den nye udlændingelov betyder ændringer i løn til dine medarbejdere

Har du ansatte fra lande, der ligger udenfor EU og EØS, betyder sidste års ændring i udlændingeloven også ændringer i udbetalingen af løn til disse medarbejdere - specielt vedrørende husleje.

...
Nu kan du igen søge dagpengerefusion ved fravær pga. COVID-19

Den 23. november 2021 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at indgå i en aftale, som både hjælper lønmodtagere såvel som arbejdsgivere, hvis ansatte må blive hjemme på grund af COVID-19.

...
HR-Rådgivere: Det kan betale sig at lægge energi i medarbejderfastholdelse

Flere undersøgelser blandt danske ledere har vist, at medarbejder fastholdelse er blandt de vigtigste opgaver i deres job. Årsagerne bag dette er flere. Bl.a. skyldes det højkonjunktur, generationen af unge - og fremtidige arbejdskraft - er mindre og generelt ses det, at der er udfordringer at få den fornødne arbejdskraft.

...
Opdateret skøn for SIRIs sagsbehandlingstider i 2021

SIRI har stadig store udfordringer med lange sagsbehandlingstider på en række områder, skriver Styrelsen for International Rekruttering og Integration( SIRI) på nyidanmark.dk. Se de forventede sagsbehandlingstider her.

...
Kom til kursus i medicinhåndtering

Vi inviterer til kursus i medicinhåndtering samt efterfølgende kastrationskursus for svineproducenter og medarbejdere.

...
Nye lønforhold for udenlandske fodermestre og driftsledere

Information vedr. nye lønforhold for udenlandske fodermestre og driftsledere fra lande udenfor Norden og EU/EØS. De nye lønsatser gælder for ansøgninger indgivet fra 1. oktober 2021.

...
Uddannelse gør bestyrelsesarbejdet professionelt

ALT-HR udbyder sammen med Erhvervsakademi Aarhus samt AROS BOARD uddannelse i grundlæggende bestyrelsesarbejde. Cheføkonom ved Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, Jens Schjerning, er selv i gang og hans anbefalinger er klare: Tag uddannelsen. Den øger forståelsen betydeligt.

...
Søg tilskud til forbedring af jeres arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet giver tilskud til projekter, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark. Puljen er på 105 mio. kr. årligt og er åben fra 2021 til 2023.

...
Welcome to Denmark event

New foreign student or employee in Denmark? Please join us at our "Welcome to Denmark" event.

...
ALT-HR ansætter teamleder med stærke kompetencer

Fra 16. august 2021 er Carsten Søegaard Asmussen ansat som teamansvarlig for rekruttering hos HR-virksomheden ALT-HR. Han kommer med kompetencer fra blandt andet vikarbranchen.

...
Ændring i udlændingelov har betydning for arbejdsgivere

Har du ansatte fra lande udenfor EU og EØS, betyder ændring i udlændingeloven også ændringer i udbetalingen af løn til disse medarbejdere. Specielt vedrørende husleje.

...
Ledelse i praksis - kursus for ledere i landbrug

Sammen med SEGES og SAGRO udbyder ALT-HR kursus for ledelse i landbruget. Det er her, du bliver klogere på din egen ledelsesstil, dine potentialer og dine udfordringer - hvad enten du er ung eller erfaren.

...
Hos os er HR-rådgivning en del af hverdagen

Der er jævnligt lovpligtige eller kontraktlige formalia, der skal på plads på en landbrugsvirksomhed. Udover lønservice, arbejdsmiljø og rekruttering. Hos Lindemærke nær Rødding bruger man ALT-HR til det meste.

...
Lønservice sparer tid i dagligdagen

På Wollesgaard ved Rødekro er Vibse Wollesen ikke i tvivl: ALT-HRs lønservice skaber klarhed og overblik.

...
Rådgiver: Vigtigt at rette restskat inden udrejse

Lige nu er tiden til at få rettet sin årsopgørelse for 2020, og i denne forbindelse er der flere ting at være opmærksom på.

...
Kursus i medicinhåndtering - tysk

... med efterfølgende kastrationskursus. Kurset er på tysk og veksler mellem teori og praksis - vi holder naturligvis afstand og spritter godt af!

...
Husk planen, når du forebygger Covid 19-smitte i dine ansattes bolig

Du har som arbejdsgiver ansvar for at forebygge smitte med Covid-19, når du stiller bolig til rådighed for dine ansatte. Du skal lave en plan, og du har også ansvaret for, at alle kender planens indhold. ALT-HR har udarbejdet plan – også på ukrainsk, portugisisk, rumænsk og russisk.

...
HR-rådgivning giver ro i hverdagen

Svineproducent Claus Bruun Jørgensen bruger rådgivning fra ALT-HR til både konkrete og lovpligtige ting, men også når det har været godt at have en uvildig tredjeperson med ind over.

...
Gravid? Undgå for mange sygedage med gratis projekt

Er du eller en af dine medarbejdere gravid, og vil I nedbringe antallet af sygedage? Så er det muligt at blive en del af forsøgsordningen ”Jordemoder på arbejdspladsen”, som ALT-HR er tilmeldt. Det er helt gratis.

...
Et kendt ansigt er vendt tilbage til HR-rødderne

Frida Søllingvraa, der gennem en årrække var med til at starte og udvikle HR-afdelingen hos LandboSyd, er efter et par år ude af huset kommet til ALT-HR, der jo deler CVR-nummer med LandboSyd.

...
Pause i opholdstilladelse til praktikanter er atter forlænget

FORLÆNGET TIL OG MED 21. APRIL 2021: Grundet Covid-19 vil SIRI midlertidigt ikke meddele opholdstilladelse efter studie, praktikant- og au pair-ordningen mm. SIRI har udfordringer med at overholde servicemål.

...
21. april kan udenlandske landbrugspraktikanter igen rejse til DK

21. april kan udenlandske landbrugspraktikanter igen rejse til Danmark. Regeringen har lempet coronarestriktionerne.

...
Husk ny frist for A-skat og AM-bidrag

Folketinget har vedtaget at udskyde A-skat og AM-bidrag betalingsfristen i april / maj 2021. Se den nye frist her.

...
Fristen for at bestille indefrosne feriepenge er 31. maj 2021

Hvis du skal nå at bestille dine feriepenge, er fristen den 31. maj 2021.

...
Pause i opholdstilladelser til praktikanter er forlænget

FORLÆNGET INDTIL 15. APRIL 2021: Grundet Covid-19 vil SIRI midlertidigt ikke uddele nye opholdstilladelser efter studie, praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen til deres medfølgende familiemedlemmer.

...
Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker

Fra slutningen af marts kan små, private virksomheder søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne.

...
Nye krav til arbejdsgivere om PCR-test af tilrejsende arbejdskraft

Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdskraft skal du sørge for, at dine ansatte PCR-testes for covid-19 efter indrejse til Danmark, og du skal udarbejde en skriftlig plan for PCR-testen.

...
Praktikanter kan få forlænget ophold i 6 måneder

Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at praktikanter på det grønne område, hvis opholdstilladelser udløber senest den 8. august 2021, ekstraordinært kan få forlænget tilladelsen i 6 måneder.

...
Krav om plan for boligforhold

Hvis du som arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dine ansatte, skal du udarbejde en plan for forebyggelse af smitte med Covid-19 blandt beboere.

...
Pligt til at sikre Covid-19 test af indrejsende arbejdskraft

Arbejdsgivere, der beskæftiger indrejsende arbejdskraft fra udvalgte lande, regioner og områder, skal nu ifølge ny lov sørge for, at disse medarbejdere testes for Covid-19 efter indrejse i Danmark.

...
Pause i opholdstilladelser til praktikanter

Fra 3. februar og frem til 1. marts 2021 vil SIRI ikke tildele nye opholdstilladelser til studerende, praktikanter og au pairs fra tredje lande i Danmark.

...
Ny HR-virksomhed ser dagens lys

LandboSyd har fra årsskiftet søsat en ny virksomhed med tydeligt fokus på alt indenfor HR rettet mod den professionelle jordbrugsvirksomhed. ALT-HR er det nye navn.