Kurser

Vi holder kurser til opkvalificering af dig og dine medarbejdere

Kurser sikrer opkvalificering

ALT-HR udvikler og afholder løbende kurser, som sikrer opkvalificering af dine medarbejdere, jeres metoder og dig som virksomhedsleder.

Vi holder eksempelvis kurser med egne eller eksterne rådgivere som underviser inden for:

  • LEAN
  • Produktionsstyring
  • Medarbejderudvikling
  • Konflikthåndtering
  • DiSC profilering (afklaring og forventningsafstemning)
  • Ledelse
  • Dansk for udenlandske medarbejdere

Er der kurser, du savner eller ønsker at deltage i, så kontakt os gerne for en snak.

Send os en mail
Kurser opkvalificering ALT-HR rådgivning

Aktuelle kurser

Current courses

Dansk som andetsprog

Gode danskkundskaber kan være med til at sikre og forbedre den daglige kommunikation mellem landmand og medarbejder.

Vi tilbyder sammen med EDUTASIA og med IBL Sprogservice som samarbejdspartner kursus i dansk sprog for landbrugsmedarbejdere, som ikke har dansk som modersmål og gerne vil blive bedre til at kommunikere på dansk i hverdagen og på job.

Du kan vælge at deltage i kurset ved fremmøde hos ALT-HR i Aabenraa eller online via Teams.

Første kursusdag er den 29. juni 2022 kl. 16.30-20.00.
Der er 17 kursusdage, hvor de fire gange vil inkludere fagligt kursus.

Tilkendegiv din/jeres interesse ved at sende en mail til rekrutteringsrådgiver Sara Macedo, ALT-HR, på sma@althr.dk. Vi sender efterfølgende yderligere information og link for tilmelding, så snart dette er oprettet.

Danish as a second language

Good Danish language skills can help to ensure and improve daily life communication between farmer and employees.

Together with EDUTASIA and with IBL Sprogservice as a partner, we offer a course in the Danish language for agricultural employees who do not have Danish as their mother tongue and would like to become better at communicating in Danish in everyday life and at work.

You can choose to participate in the course by attending ALT-HR in Aabenraa or online via Teams.

The first course day is June 29, 2022 at 16.30-20.00.
There are 17 course days of which four times will include professional course.

Express your interest by sending an email to recruitment consultant Sara Macedo, ALT-HR, at sma@althr.dk. We will subsequently send additional information and a link for registration as soon as this has been created.

Bestyrelsesuddannelse 2022

Bestyrelsesuddannelsen er til dig, der sidder i eller ønsker at sidde i, et professionelt gårdråd eller en bestyrelse. Hvad enten du er ung eller erfaren, kan du få udbytte af forløbet.

Kurset afholdes af ALT-HR i samarbejde med Erhvervsakademiet Aarhus, AROS BOARD og KHL. 

Uddannelsen finder sted på dagene

31. oktober 2022 (hos KHL, Niels Bohrs vej 2, 6000 Kolding)
1. november 2022 (hos KHL, Niels Bohrs vej 2, 6000 Kolding)
14. november 2022 (hos ALT-HR, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa)
15. november 2022 (hos ALT-HR, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa)

eksamensdag er den 21. november. De endelige klokkeslæt følger.

Prisen for deltagelse er 18.900 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning på kursusdagene. 

Tilmeld dig via formularen nedenfor eller kontakt Dennis Calender på tlf. +45 7436 5110 eller mail dca@althr.dk.

Du kan læse mere om uddannelsen ved at klikke på folderen her: Bestyrelsesuddannelse.

Tilmelding til bestyrelsesuddannelse