Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler både om mennesker og omgivelser

Arbejdsmiljø

I et godt arbejdsmiljø indgår flere parametre. Dels er der nogle faste krav fra myndighederne, som skal overholdes, når man har ansatte, dels er der muligheden for at forebygge ulykker og være på forkant med trivslen på arbejdspladsen.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg og eventuelt finder forhold, som skal rettes op, giver de et påbud. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan vi hjælpe med løsningen samt papirarbejdet.

Send os en mail og hør mere
Arbejdsmiljø mange parametre ALT-HR rådgivning
Arbejdspladsvurdering APV ALT-HR rådgivning

Arbejdspladsvurdering (APV)

Det er et lovkrav at udarbejde en arbejdspladsvurdering – også kaldet en APV.

En APV er en skriftlig risikovurdering af bedriften som arbejdsplads. Den skal være kendt af alle medarbejdere og skal opdateres med jævne mellemrum.

Det kan være uoverskueligt at få et overblik over, hvordan en APV skal udarbejdes. 

Hos ALT-HR får du professionel hjælp til udarbejdelse af din APV, herunder:

  • Kemi
  • Gasser
  • Teknik & maskiner
  • Dyr
  • Personalepolitik
  • Skiltning.

Vi hjælper også med udarbejdelse af diverse beredskabsplaner.